شرکت مهندسی صنایع عمرانی باربد فن آور
56418975-6 (21) 98+
[email protected]
تهیه و ارسال قطعات فلزی مورد نیاز طبق نقشه و سفارش

       یکی از دغدغه های پروژه های ساختمانی ، تأمین قطعات فلزی مورد نیاز در صنعت ساختمان است که متأسفانه با توجه به اینکه اغلب این قطعات در کارگاه های بدون صلاحیت تولید و عرضه میشوند ، نه ازنظر ابعادی با نقشه و سفارش مطابقت داشته و نه از نظر مصالح مصرفی دارای کیفیت مطلوب می باشند . این مسئله بخصوص زمانیکه در روند تولید ، عملیات سوراخکاری و یا جوشکاری داریم ، بیشتر نمود پیدا می کنند . نتایج آمارگیری از دست اندرکاران پروژه های ساختمانی نشان میدهد بیش از 90% قطعات تهیه شده از بازار دارای خطای سوراخکاری فاحش بوده تا جاییکه عملیات بعدی روی آن قطعه با اشکال مواجه شده است . همچنین جوشکاری قطعات اتصالی با کیفیت نامطلوب بوده بگونه ایکه در همان مرحله حمل به کارگاه ، قطعات اتصالی از ناحیه جوش دچار شکستگی می شوند .

       این شرکت با شناسایی این خلاء در بازار تأمین ملزومات ساختمانی و با بهره گیری از دانش فنی و تجربه خود ، اقدام به تأمین قطعات پیش ساخته فلزی مورد نیاز در پروژه های ساختمانی می نماید . این قطعات شامل اقلام مختلفی از قبیل صفحه ستون (Base Plate) ، لچکی ، لقمه ، گاست پلیت ، انواع وصله ، صفحات مدفون در بتن با انکر جوشی یا پیچی (Insert Plate) ، نبشی و ناودانی سایز شده و ... می باشد .