شرکت مهندسی صنایع عمرانی باربد فن آور
56418975-6 (21) 98+
[email protected]
خدمات برشکاری و سوراخکاری دقیق

       شرکت مهندسی صنایع عمرانی باربد فن آور با سرلوحه قراردادن خط مشی کیفیت خود در راستای نیل به هدف اصلی که عرضه خدمات استاندارد و منطبق بر آیین نامه های متداول در کشور در حوزه سازه و ساختمان می باشد ، اقدام به ایجاد مجموعه ای متشکل از مدیران کارآمد ، پرسنل مجرب و تجهیزات مناسب نموده که با استفاده از مصالح مرغوب ، بتواند خدمات دارای کیفیت در صنعت سازه و ساختمان را به این بازار ، عرضه نماید. اولین و مهمترین این خدمات عبارتند از :